Visie

SWIN biedt een kleinschalige woonzorgvoorziening met zorg voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Hiermee draagt SWIN bij aan de kwaliteit van leven passend bij de visie van de ouders en/of vertegenwoordigers gericht op het creëren van ruimte zodat de bewoner zichzelf kan zijn.

De bewoner en diens vertegenwoordiger vervullen samen met de mantelzorgers, vrijwilligers, zorgaanbieder en de stichting een fundamentele rol bij het realiseren van deze visie.

Gezamenlijk creëren zij een woonleefgemeenschap:

  • Waar bewoners veiligheid, contact, geborgenheid en zorg met keuzemogelijkheden hebben, altijd en overal.
  • Waar bewoners, vertegenwoordiger, mantelzorgers, familie, vrijwilligers, zorgaanbieder en verhuurder elkaar stimuleren en faciliteren  in het aangaan van relaties met elkaar.
  • Waar continue aandacht is voor het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven.

Open en Samen

SWIN hecht veel waarde aan de onderlinge omgang van bewoners en betrokkenen binnen de woonvoorziening. Dit is gebaseerd op de  kernwaarden: Open en Samen. Gedreven door deze waarden gaan zorgverleners en betrokkenen met  de bewoners om en zij herkennen zichzelf en hun collega’s hierin.

SWIN streeft naar het bieden van een leefomgeving voor jongvolwassenen met een verstandelijk beperking, waarin zij in hun eigen specifieke stijl kunnen leven.

Op basis van de kernwaarden Open en Samen maakt SWIN het voor bewoners, vertegenwoordigers,  zorgaanbieder, vrijwilligers, familie en mantelzorgers mogelijk om relaties met elkaar aan te gaan.

De belangrijkste belofte van SWIN luidt: in alles wat wij samendoen, staat de bewoner centraal. Deze belofte is vertaald in het motto van SWIN: ‘Mijn leefstijl!’