Privacyverklaring

Stichting Wooninitiatief Nootdorp (SWIN) respecteert de privacy van haar cliënten, relaties en bestuursleden. In het bijzonder hun rechten met betrekking tot de registratie en verwerking van de persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan, alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Deze privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Wooninitiatief Nootdorp, gevestigd te Fonteinkruid 35, 2631 DT, Nootdorp en geregistreerd onder KvK-nummer: 64929760.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. Stichting Wooninitiatief Nootdorp (SWIN) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
 • (potentiële) bewoners
 • wettelijke vertegenwoordigers
 • ouders
 • (externe) bestuursleden
 • medewerkers zorgaanbieder
 1. In relatie tot het Project: Villa Zonnedauw verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 • Naam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Burger Service Nummer
 • Geboortedatum/leeftijd
 • Geboorteplaats
 • Gegevens betreffende de CIZ/PGB indicatie
 1. Uitzondering op de verwerking van persoonsgegevens is/zijn:
 • Stichting Wooninitiatief Nootdorp is niet bekend met de inhoud van zorgplannen van de bewoners van het Project: Villa Zonnedauw.

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Wij verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Het opmaken van de zorgovereenkomst voor basiszorg
 • Het opmaken van de bewonersovereenkomst voor gemeenschappelijke kosten
 • Het opstellen en afhandelen van facturen
 • Het wonen als collectieve woongroep mogelijk te maken
 • Inkoop van de benodigde zorg- en dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten via mail, notulen en telefonisch.

Artikel 4 – Beveiliging persoonsgegevens

Stichting Woon Initiatief Nootdorp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.  De door u verstrekte gegevens zijn alleen te benaderen door de bestuursleden van Stichting Wooninitiatief Nootdorp, en worden uitsluitend verstrekt aan derden met uw toestemming.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via info@swi-nootdorp.nl.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u het recht op inzage van en rectificatie of wisseling van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Stichting Wooninitiatief Nootdorp via info@swi-nootdorp.nl
 2. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
 3. Stichting Wooninitiatief Nootdorp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 6 – Delen van persoonsgegevens met derden

 1. Stichting Wooninitiatief Nootdorp verstrekt uw (persoons)gegevens op geen enkele wijze aan derden, tenzij u daar als ouder of Wettelijk Vertegenwoordiger nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 7 – Cookies, of vergelijkbare technieken

 1. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd naar uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen.
 2. De websites van Stichting Wooninitiatief Nootdorp gebruiken uitsluitend functionele cookies die nodig zijn om de website goed te laten werken en statistische cookies om het gebruik van de websites in kaart te brengen. Deze cookies hebben weinig impact op uw privacy en worden anoniem ingezet.
 3. Daarnaast zijn video’s van YouTube en Facebook berichten opgenomen. Deze video’s en berichten gebruiken stukjes code van respectievelijk YouTube en Facebook. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door YouTube en Facebook gebruikt kunnen worden. Wij hebben geen invloed op het verdere gebruik van de informatie die daardoor door YouTube en Facebook wordt verzameld. Leest u regelmatig hun privacyverklaring om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
 4. U kunt uw internet browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Ook kunt u alle cookies verwijderen die in uw browser zijn geplaatst. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om te zien op welke wijze u de cookies kunt verwijderen. U dient er rekening mee te houden dat het verwijderen of blokkeren van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen op de websites van Stichting Wooninitiatief Nootdorp niet (goed) meer werken.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

 1. Stichting Wooninitiatief Nootdorp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld inclusief de bijbehorende administratie.
 2. Wij gebruiken de gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Daarna verwijderen wij uw gegevens.
 3. Iedere drie jaar vraagt Stichting Wooninitiatief Nootdorp opnieuw uw toestemming voor het opslaan en gebruik van de desbetreffende gegevens.
 4. Wanneer uw relatie, om het even door welke reden, met Stichting Wooninitiatief Nootdorp beëindigd is, wordt schriftelijk aan u bevestigd dat uw persoonsgegevens uit het register verwijderd zijn. Hierbij houdt Stichting Wooninitiatief Nootdorp zich aan de wettelijke termijnen die hiervoor gesteld zijn.

Artikel 9 – Wijziging

 1. Deze privacyverklaring kan worden aangepast.
 2. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.
 3. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27 januari 2021.

Artikel 10 – Contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie omtrent deze privacyverklaring kunt u zich richten tot info@swi-nootdorp.nl