open en samen wonen

Stichting SWIN

De organisatie achter “Villa Zonnedauw”

Stichting Woon Initiatief Nootdorp (SWIN), opgericht op 30 december 2015, is het resultaat van een ouderinitiatief. SWIN heeft als doel het bieden van huisvesting met specifieke zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een lichamelijke handicap, alsmede het bevorderen van het welzijn van de bewoners en de integratie in de samenleving. Jongvolwassenen met een verstandelijke beperking hebben behoefte aan kleinschaligheid met zoveel mogelijk regie over hun eigen leven. Het liefst in hun eigen omgeving, sociale netwerk en met vertrouwde mantelzorgers en dagbesteding in de buurt.

Een aantal ouders/vertegenwoordigers hebben in 2014 de eerste stap gezet voor het uitwerken van ideeën voor het opzetten van een kleinschalige woonzorgvoorziening voor deze groep jongvolwassenen. “Villa Zonnedauw” is het resultaat van zo’n woonvorm.

Meer weten? Bezoek de website.