Visie

De Stichting

Stichtingsnaam Stichting Woon Initiatief Nootdorp
Adres Fonteinkruid 35
Postcode, Plaats 2631 DT Nootdorp
KVK-nummer 64929760
Inschrijfdatum 30 december 2015
Bankrekening NL51RABO0192011316
t.n.v. Stichting Wooninitiatief Nootdorp

 

Het bestuur

De onderstaande personen vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur van Stichting.

Bestuur

Voorzitter De heer G.J. Metselaar
Secretaris De heer H. van Elleswijk
Penningmeester De heer P.J.M. van de Sande

 

Postadres secretariaat

Stichting is te bereiken via onderstaande gegevens.

Postadres secretariaat

Aanhef Secretariaat Stichting Woon Initiatief Nootdorp
Adres Libelsingel 50
Postcode, Plaats 2492 RC ‘s-Gravenhage
E-mail info@swi-nootdorp.nl