Aanmeldingsprocedure

Heeft u interesse? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van SWIN. De kandidaatbewoner en diens vertegenwoordiger nodigen wij uit voor een kennismakingsgesprek u met SWIN.

SWIN vindt het belangrijk, dat de toekomstige bewoner zich thuisvoelt en de mogelijkheid heeft een goede band op te bouwen met medebewoners en begeleiding. Om die reden handhaaft SWIN een strikt en zorgvuldig beleid voor kandidaatbewoners. Wanneer de kandidaat zich daadwerkelijk aanmeldt maken wij afspraken voor een intakegesprek. Tijdens deze intake vormen wij ons een beeld van de kandidaatbewoner om te beoordelen of wij verwachten dat hij of zij zich binnen de leefomgeving van de toekomstige woonzorgvoorziening thuis gaat voelen. Deze beoordeling richt zich primair op een logische samenhang tussen de karaktereigenschappen van de kandidaat.

De Bewonerscommissie van SWIN voert de beoordeling uit in samenspraak met de professionals van de zorgaanbieder. Hierbij staan SWIN en de zorgaanbieder garant dat de privacy van de kandidaatbewoner gewaarborgd is en blijft. De Bewonerscommissie van SWIN en de professionals van de zorgaanbieder begeleiden de aanvraag van het begin tot het einde. Daarbij wordt de kandidaat-bewoner individueel beoordeeld in relatie tot de overige bewoners, dan wel de samenstelling van de woongroepen.