Samenwerkingspartners

Een woonzorgvoorziening realiseren en bouwen doe je niet en kan je niet alleen.
Daarom willen wij u hierbij graag de met ons samenwerkende partijen voorstellen, die bij de realisatie van de beoogde woonzorgvoorziening betrokken zijn.

Woningcorporatie Rondom Wonen uit Pijnacker is de opdrachtgever voor de bouw en ook de toekomstig eigenaar van het complex. Zij gaan de 14 appartementen verhuren aan onze toekomstige bewoners.
Rondom Wonen is een maatschappelijk betrokken woningcorporatie, werkzaam in het gebied tussen de grotere steden in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, met de zorg voor ruim 3.000 verhuureenheden. Zij zorgen voor ‘gewoon goed wonen’ voor mensen in kwetsbare posities en zij met een bescheiden inkomen.
Arne Swank en Tanja Roest zijn al vanaf het begin onze gesprekspartners.

Voor meer informatie kijk op www.rondomwonen.nl.

Het woonzorgcomplex zal worden gebouwd door aannemingsbedrijf Waaijer Bouw BV uit Leidschendam, waarvan de in Nootdorp geboren Willem Waaijer mede-eigenaar is.
De slogan ‘Waaijer bouwt voor u’ passen ze toe op ons wooninitiatief.

Wilt u meer weten over Waaijer Bouw BV, kijk op www.waaijerbouw.nl.

Geen bouw zonder een goed ontwerp! Architect Henno Westeneng van RoosRos Architecten uit Oud-Beijerland is verantwoordelijk voor de inmiddels getoonde ontwerptekeningen.
Deze zijn enthousiast ontvangen door alle partijen, maar ook door de omwonenden van het woonzorgcomplex. De getoonde ontwerptekeningen kunt u ‘hier’ bekijken.

Meer informatie over RoosRos Architecten is te vinden op www.roosros.nl.

Ook een fondsenwerving voor onze woonzorgvoorziening is van groot belang.
Voor het verwerven van de benodigde fondsen hebben wij de ondersteuning van Annemiek Lamboo-de Hei. Zij is een vrijwilligster, die voor een goed doel in Gambia geld probeert te verwerven, maar nu ook voor SWIN haar kennis beschikbaar stelt.

Wie gaat de zorg verlenen?
Deze zal worden geleverd door Ipse de Bruggen, welke niet onbekend is in onze gemeente. Zij hebben ervaring met vergelijkbare projecten in de regio en werken vanuit het principe ‘iedereen is bijzonder!’.
Ipse de Bruggen zal in overleg met SWIN het beoogde personeel leveren, zodat de bewoners de juiste en benodigde zorg op maat kunnen en gaan ontvangen.
Zij zijn tevens nauw betrokken bij het samenstellen van een passende bewonersgroep.
De vertegenwoordigers, die nu bij ons aan tafel zitten, zijn Mathilde Detert, Ellen Kelderman en Greet Houtman, welke onze visie volledig onderschrijven.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.ipsedebruggen.nl.